سامانه پیامک

جهت عضویت در سامانه پیامک، لطفا نام خود را بعد از نوشتن یک ستاره، به شماه ی

1000201233860

ارسال نمایید

------------------------

مثال:

*علی علوی

---------------------------

در صورتی که عملیات را به درستی انجام دهید،

به صورت خودکار، پیامک تایید برایتان ارسال خواهد شد

بزودی امکانات سامانه معرفی خواهد شد

با تشکر از همراهی شما